Veronica Guerin (Filmowe Przeboje) [DVD]

Oparta na faktach przejmujand#261;co mocna historia dziennikarki, która ryzykowaand#322;a and#380;ycie w poszukiwaniu prawdy. W poand#322;owie lat dziewiand#281;and#263;dziesiand#261;tych Dublinem wstrzand#261;saand#322;a batalia o wpand#322;ywy kilku potand#281;and#380;nych baronów narkotykowych. Ich najgroand#378;niejszym przeciwnikiem nie byand#322;a wcale policja, a wand#322;aand#347;nie Veronica Guerin (Cate B...