Polskie przeboje taneczne - Już nie ma dzikich plaż [CD]

Na skand#322;adankach Polskie Przeboje Taneczne znajdand#261; Paand#324;stwo mnóstwo muzyki która towarzyszyand#322;a i towarzyszy nam od wielu, wielu lat. Muzyki przy której bawiliand#347;my siand#281; my, nasi rodzice a nawet dziadkowie.